Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Iach

Bwyta'n iach

Bob tro y byddwch yn bwyta neu’n yfed rhywbeth sy’n cynnwys siwgr, gall bacteria plac ar eich dannedd greu asid sy’n ymosod ar wyneb y dant.

Ar ôl ychydig, bydd twll neu geudod yn ffurfio:

  • Cyn gynted ag y byddwch yn dechrau rhoi bwyd i’ch plentyn (diddyfnu), peidiwch ag annog dant melys.
  • Peidiwch ag ychwanegu siwgr at fwydydd a diodydd
  • Peidiwch â rhoi dymi mewn unrhyw beth melys
  • Peidiwch â rhoi diodydd llawn siwgr mewn poteli bwydo neu gwpanau babanod
  • Dylech leihau faint o siwgr rydych yn ei fwyta a pha mor aml rydych yn ei fwyta.
  • Peidiwch â bwyta unrhyw siwgr rhwng prydau bwyd er mwyn rhoi amser i ddannedd adfer o’r ymosodiad gan yr asid.
  • Peidiwch â bwyta byrbrydau llawn siwgr
  • Peidiwch â rhoi unrhyw ddiodydd heblaw dŵr plaen a llaeth i blant ifanc

Er mwyn dysgu mwy am fwyta’n iach i blant, ewch i: Pob Plentyn

 

 

Rhybudd! Siwgr Cudd!

Gall rhai byrbrydau gynnwys mwy o siwgr nag yr ydych yn ei sylweddoli. Dyma rai enghreifftiau o fyrbrydau sy’n boblogaidd ymhlith plant ac oedolion fel ei gilydd, sy’n cynnwys llawer o siwgr a all fod yn niweidiol i ddannedd.