1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella

Ni yw’r gwasanaeth gwella ansawdd cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru, a gyflwynir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ein nod yw cefnogi’r GIG i wella canlyniadau ar gyfer pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau yng Nghymru.

Cliciwch yma i ymweld â'n gwefan

Gyda phwy rydym ni’n gweithio

Rydym ni’n gweithio’n bennaf â’r deg sefydliad gofal iechyd yng Nghymru, ar draws gofal sylfaenol, cymunedol ac acíwt. Mae saith Bwrdd Iechyd Lleol sy’n darparu gwasanaethau integredig yn eu hardaloedd, a thair Ymddiriedolaeth y GIG, y cyfan yn canolbwyntio ar Gymru.

Rydym ni’n gweithio’n agos â nifer o bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, academia yng Nghymru, llywodraeth leol, y sector cyhoeddus ehangach, a sefydliadau’r sector elusennol a’r trydydd sector. Mae gennym ni gysylltiadau strategol â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol â ffocws ar wella ansawdd.

Rydym ni hefyd yn cryfhau sut rydym ni’n ymgysylltu â’r cyhoedd ym mhopeth rydym ni’n ei wneud.

Sut rydym ni’n gweithio

Mae 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella yn cyfuno pum gweithgaredd cenedlaethol i gefnogi GIG Cymru a sefydliadau partner i wella canlyniadau i bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau yng Nghymru:

  • Archwilio syniadau ac arferion newydd
  • Cefnogi grwpiau lleol i wella eu gwasanaethau
  • Ymgorffori a rhannu gwybodaeth a sgiliau
  • Uwchraddio a lledaenu arferion da
  • Gweithredu rhaglenni ansawadd a diogelwch

Ein Ffocws Gwella

Rydym ni’n gweithio gyda GIG Cymru a sefydliadau partner i: