Cyswllt

Ymholiadau Cyffredinol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

 

Ffôn: 029 2022 7744

E-bost: ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk

Ymholiadau’r Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr sydd am gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ffonio 029 2034 8755 (24 awr). Mae swyddog cyfathrebu wrth law bob amser.

Ymholiadau Diogelu Iechyd

I gysylltu â'r Tîm Diogelu Iechyd gyda manylion am unrhyw achosion o glefyd heintus neu i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu achosion, ffoniwch 0300 00 300 32.

Ymholiadau Sgrinio

Defnyddiwch y dolenni canlynol i weld gwybodaeth cysylltu gyda'r rhaglenni sgrinio gwahanol:

Codi Pryder

Darganfyddwch mwy am a sut i godi pryer.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth.