Stephen Palmer

Cyfarwyddwr Anweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol

Astudiodd Stephen Palmer o Abertawe feddygaeth yng Ngaergrawnt, ac epidemioleg ac iechyd cyhoeddus yn Lludain, Bryste ac Atlanta. Dychwelodd i Gymru yn 1983 fel epidemiolegydd clefydau heintus. Mae wedi gweithio fel Athro Epidemioleg ac Iechyd Cyhoeddus yng Nghaerdydd, yn ogystal ag fel cyfarwyddwr yn Is-adran Peryglon Cemegol a Gwenwynau ac Is-adran Gwasanaethau Rhanbarthol Asaintaeth Diogelu Iechyd y DU. Bu’n un o gyfarwyddwyr anweithredol Dŵr Cymru o 2010-2018.  Mae ei gyhoeddiadau ymchwil yn cwmpasu rheoli clefydau trosglwyddadwy, peryglon amgylcheddol a rôl yr amgylchedd adeiledig mewn iechyd.