×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Sian Bolton
Sian Bolton

Cyfarwyddwr Pontio ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Wybodaeth

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Pontio ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Wybodaeth

Mae gan Sian dros 30 mlynedd o brofiad o weithio o fewn y GIG a chyda’r GIG. Cymhwysodd fel Nyrs Gyffredinol Gofrestredig ym 1988 a dechreuodd hyfforddi fel Nyrs Ardal yn fuan ar ôl hynny. Arhosodd Sian yn y gymuned am 12 mlynedd gan weithio i ddechrau fel Prif Nyrs Ardal, yna Rheolwr Nyrsys Ardal ac yna Uwch Nyrs mewn Bwrdd Iechyd Lleol. Yn ystod y cyfnod hwn cafodd Radd mewn astudiaethau Nyrsio a daeth yn nyrs-bresgripsiynydd.

Yn 2003, symudodd Sian i’r sector preifat am bedair blynedd ble y bu’n gweithio fel ymgynghorydd rheoli ac archwilydd perfformiad gydag un o’r pedwar cwmni cyfrifyddu rhyngwladol mawr a ble y cwblhaodd ei gradd Meistr mewn Rheoli Gwasanaeth Iechyd. Yn 2007 dychwelodd Sian i’r GIG yn Nghymru ble y bu’n gweithio am saith mlynedd i’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwella Gwasanaethau ac yna fel Cyfarwyddwr.

Yn 2013, daeth NLIAH yn rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru a chafodd Sian swydd fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Ar hyn o bryd mae Sian yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro am gyfnod o 12 mis.