Shantini
Shantini Paranjothy

Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol)

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol)

Mae’r Athro Shantini Paranjothy yn Athro Meddygaeth Ataliol yn yr Ysgol Feddygaeth yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cymhwysodd Shantini fel meddyg yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru ym 1995 a gweithiodd fel meddyg iau mewn obstetreg a gynaecoleg yn Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Canol Essex ac Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Coleg Prifysgol Llundain. Cwblhaodd Shantini ei MSc mewn ystadegau meddygol yn 2000 ac enillodd Ddoethuriaeth mewn Epidemioleg yn 2004 yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.

Yn dilyn cwblhau hyfforddiant fel Cofrestrydd Arbenigol mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd yng Nghaerdydd, penodwyd Shantini yn Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Mae Shantini yn arwain rhaglen ymchwil mewn anghydraddoldebau iechyd amenedigol, mae’n arbenigo mewn dadansoddi cronfeydd data sy’n gysylltiedig â chofnodion ar raddfa fawr ac astudiaethau carfan ac mae’n adolygydd systematig profiadol.

Mae Shantini yn Arweinydd y Thema Ymchwil ar Iechyd y Boblogaeth ar gyfer Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Prifysgol Caerdydd a hefyd yn Arweinydd Gwyddonol ar gyfer Doeth am Iechyd Cymru, menter genedlaethol i gynnwys nifer fawr o bobl yng Nghymru mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.