Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Mae gan Rhiannon oruchwyliaeth broffesiynol o nyrsys ac gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, mae ei chyfrifoldebau eraill yn cynnwys ansawdd, risg, profiad defnyddwyr gwasanaeth/cynnwys y cyhoedd, diogelu, ac mae’n Uwch-swyddog Cyfrifol Gwybodaeth. 

A hithau wedi hyfforddi fel nyrs yn Llundain, aeth Rhiannon ymlaen i weithio ym maes gofal sylfaenol, gan fynd yn Ymwelydd Iechyd yn nes ymlaen ac yna arbenigo ym maes diogelu am sawl blwyddyn. 

Wedi cwblhau 7 mlynedd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru, arweiniodd gyflwyno trefniadau diogelu cadarn yn llwyddiannus, gan gynnwys strategaeth cam-drin domestig, cyn symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Nyrsio yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2013. 

Cwblhaodd Rhiannon ei MSc yn 2004 gan ganolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar. Dyfarnwyd ysgoloriaeth arweinyddiaeth Florence Nightingale iddi ar ôl iddi dreulio amser yn Cuba yn dysgu am eu system iechyd yno ac mae hefyd yn ymwneud â datblygu cydweithredu ag Uganda drwy gyllid Cymru o Blaid Affrica. 

Mae Rhiannon hefyd yn ymddiriedolwr i ddarparwr trydydd sector cam-drin domestig.