Quentin Sandifer

Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus/ Chyfarwyddwr Meddygol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus/ Chyfarwyddwr Meddygol

Dr Quentin Sandifer yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol/Swyddog Cyfrifol Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae ei gyfrifoldebau’n cynnwys sgrinio, gwasanaethau microbioleg, diogelu iechyd a chynllunio rhag argyfyngau. Ef hefyd yw Gwarcheidwad Caldicott y sefydliad. 

Ymunodd Dr Sandifer ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Hydref 2012 o GIG Camden a bwrdeistref Llundain Camden lle roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus (ar y cyd) am 3 blynedd. 

Cyn hynny, treuliodd 5 mlynedd yn gweithio mewn awdurdodau iechyd strategol yn Lloegr gan gynnwys gwasanaethu fel arweinydd rhanbarthol ar gyfer sgrinio a chynllunio rhag argyfyngau. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus mewn awdurdod iechyd yng Nghymru. 

Cyn mynd i faes iechyd cyhoeddus ar ddechrau’r 1990au, roedd Dr Sandifer yn gweithio fel meddyg teulu yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghanada.