×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Phil Bushby
Phil Bushby

Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol

Phil Bushby yw Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol. 

Ymunodd Phil ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Mehefin 2016 o’r DVLA yn Abertawe lle roedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Ystadau. 

Mae Phil yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), ac mae ganddo brofiad helaeth ar draws disgyblaethau AD ac mae wedi arwain nifer o raglenni newid sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Yn ychwanegol at ei gyfrifoldebau corfforaethol ehangach, bydd Phil yn goruchwylio’n Tîm Pobl a Datblygu Sefydliadol sy’n cefnogi gwaith ein holl staff ar draws Cymru.