×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Mark Bellis
Mark Bellis

Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Yr Athro Mark Bellis yw Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant.

Yn flaenorol, mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd-orllewin Lloegr a sefydlodd a rheoli’r Ganolfan Iechyd Cyhoeddus – un o’r adrannau Iechyd Cyhoeddus academaidd mwyaf yn y DU.

Mae’r Athro Bellis wedi ymgymryd â gweithgarwch ymchwil a datblygu sylweddol  ym meysydd alcohol, cyffuriau, atal trais ac iechyd rhywiol ac mae’n parhau i fod yn ymgynghorydd arbenigol i’r Swyddfa Gartref ac yn arweinydd y polisi alcohol ar gyfer Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU. 

Yn rhyngwladol, mae Mark yn aelod o banel ymgynghorol arbenigol byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar atal trais, Man Canolog y DU i Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Atal Anaf a Thrais ac mae wedi gweithio fel ymgynghorydd i amrywiaeth o asiantaethau eraill y Cenhedloedd Unedig  gan gynnwys Rhaglen Datblygu’r Cenhedloedd Unedig, Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu a Chronfa Argyfyngau Plant Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig. 

Mae gan yr Athro Bellis gadeiriau athrawon anrhydeddus ym Mhrifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe ac mae’n gweithio ym Mhrifysgol Bangor ddau ddiwrnod yr wythnos lle mae’n ymgymryd ag ymchwil iechyd cyhoeddus gymhwysol. 

Hyd yn hyn, mae Mark wedi cyhoeddi dros 160 o bapurau academaidd a mwy na 200 o lyfrau ac adroddiadau iechyd cyhoeddus cymhwysol.