Kate Eden

Cyfarwyddwr Anweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penodwyd Kate Eden yn Gyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Ebrill 2016 a daeth yn Ddirprwy Gadeirydd ym mis Tachwedd 2017. Mae hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella.

Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru bu Kate yn gweithio yn y diwydiant fferyllol ac mae ganddi bymtheng mlynedd o brofiad o swyddi uwch reoli ar lefel y DU ac yn rhyngwladol. Ei harbenigedd mewn materion cyhoeddus, polisi a chyfathrebu strategol yw ad-dalu a phrisio. Yn fwyaf diweddar, roedd Kate yn Gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yn Shire ccc, lle bu’n cyd-drafod â rhanddeiliaid a oedd yn eiriolwyr ar ran cleifion, y GIG a’r llywodraeth i sicrhau bod cleifion yn gallu cael meddyginiaethau ar gyfer clefydau prin a phrin iawn. Drwy gydol ei gyrfa mae Kate wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau a gweithgorau cymdeithas masnachu, gan gynnwys Grŵp Diwydiant Cymru Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain. Yn ogystal â’i harbenigedd mewn gofal iechyd, mae Kate wedi gweithio ar bolisi ynni a gwyddoniaeth.

Cafodd Kate ei geni a’i magu yng Ngogledd Cymru. Aeth i Ysgol Alun yn yr Wyddgrug cyn astudio Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt. Mae Kate a’i gŵr bellach yn byw ym Mannau Brycheiniog ac yn ei hamser hamdden mae’n cefnogi’r celwyddau’n frwd, yn arbennig cerddoriaeth, ac yn cael gwersi Cymraeg yng Ngholeg Gwent.

Mae Kate hefyd yn aelod o Gyngor Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn un o’i Ymddiriedolwyr.