Jyoti
Jyoti Atri

Cyfarwyddwr gweithredol Dros-dro Iechyd a Llesiant

Amdanaf i

Cyfarwyddwr gweithredol Dros-dro Iechyd a Llesiant

Dechreuodd Jyoti ei gyrfa fel ymchwilydd prosiect hybu iechyd mewn ymarfer cyffredinol yn Nwyrain Llundain.  Dangosodd ei hymchwil y gellir cael cydraddoldeb o ran mynediad i wasanaethau yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig hyd yn oed.  Gan barhau â’i gyrfa yn Nwyrain Llundain ac Awdurdod Iechyd City fel Dadansoddwr Iechyd y Cyhoedd, gwnaeth gyfraniadau sylweddol i’r Rhaglen Gwella Iechyd a’r Parth Gweithredu ar Iechyd.

Gan adael Llundain yn 2002, ymunodd Jyoti â Chynllun Hyfforddiant Iechyd y Cyhoedd Gorllewin Canolbarth Lloegr, gan wasanaethu mewn adrannau iechyd y cyhoedd yn bennaf ar draws yr Ardal Ddu.  Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant, ymunodd Jyoti ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol De Birmingham, fel arweinydd ar ganserau a’r swyddogaeth gwybodaeth iechyd y cyhoedd.

Ymunodd Jyoti ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Sandwell ar ddechrau 2010 fel Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd lle bu’n arwain gwella iechyd a gwybodaeth iechyd, a chyflawni yn erbyn rhai targedau anodd eu cyrraedd ar gyfer bwydo ar y fron a rhoi’r gorau i smygu.  Ar ôl trosglwyddo Iechyd y Cyhoedd i lywodraeth leol, cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn Ebrill 2014.  Er gwaetha’r ffaith fod Sandwell yn ardal o amddifadedd sylweddol, cyflawnwyd gwelliannau iechyd mesuradwy sylweddol yn ystod ei chyfnod fel DPH mewn: disgwyliad oes iach; marwolaethau clefyd cardiofasgwlaidd a beichiogi yn yr arddegau.

Ym mis Medi 2017, ymunodd Jyoti ag Iechyd Cyhoeddus Cymru fel Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd a Llesiant.  Mae wedi gwneud cyfraniadau mawr i wella gweithio’n gydweithredol ar gyfer iechyd y cyhoedd ac i atal clefydau cronig.  Ar hyn o bryd mae’n gweithredu fel Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd a Llesiant.