×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Judi Rees
Judi Rhys

Cyfarwyddwr Anweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ganed Judi Rhys yng Nghastell-nedd ac fe’i magwyd ym Mhorthcawl. Dechreuodd ar ei gyrfa yn y GIG, gan weithio ym maes hybu iechyd yng Nghymoedd y De.

Yna gweithiodd Judi ym myd addysg uwch, yn y Brifysgol Agored i ddechrau lle roedd hi’n gyfrifol am waith ymchwil, ysgrifennu a goruchwylio’r broses o gyflwyno cyfres o gyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol, ac yna ym Mhrifysgol Caerdydd lle y bu’n arwain y gwaith o ddatblygu staff academaidd ar draws y sefydliad. Yn dilyn cyfnod byr mewn llywodraeth leol, lle y bu’n arwain uned gwella iechyd fawr, penodwyd Judi yn Gyfarwyddwr Diabetes UK Cymru i ddechrau, ac yna’n Gyfarwyddwr Cymdeithas MS Cymru, cyn cael dyrchafiad i fod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn y Gymdeithas MS.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Judi wedi dal swyddi Prif Weithredwr mewn dwy o elusennau’r DU - Gofal Arthritis ac Ymddiriedolaeth Afu Prydain. Mae ganddi gymwysterau ôl-raddedig mewn hybu iechyd, addysg, rheoli a hyfforddiant gweithredol a mynychodd raglen ‘Women and Power’ yn Ysgol Lywodraeth JFK, Prifysgol Harvard yn 2010. Mae Judi hefyd yn hyfforddwr trwyddedig ar gyfer rhaglen Datblygu Menywod Springboard ac mae wedi bod yn fentor i aelodau Cymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol (ACEVO) ac yn rhan o raglen Fentora Rhwydwaith Menywod Fabian.

Mae Judi yn gwasanaethu ar Fwrdd y Samariaid yng Nghymru ac yn gyn-gadeirydd Cynghrair Niwrolegol Cymru. Enillodd wobr Cymrodoriaeth ACEVO yn 2015 ac arweiniodd Gofal Arthritis i ennill gwobr Tîm y Flwyddyn am Godi Arian yn y Trydydd Sector yn 2016.

Mae Judi a’i gŵr yn byw yng Nghaerdydd. Rhyngddynt, mae ganddynt bedwar o blant, sydd bellach yn oedolion, a phedair wyres. Mae Judi yn rhedwr brwd, gyda rhestr hir o lwyddiannau mewn rasys pellter mawr.