John Boulton

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/ Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/ Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Cyn ymuno â Iechyd Cyhoeddus Cymru, oedd Dr John Boulton yn Gyfarwyddwr Gweithredol Gwelliant Parhaus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Tra'n gweithio fel rhewmatolegydd, datblygodd John diddordeb mewn methodolegau gwella ansawdd. Ar ôl dod yn aelod gweithredol o dîm gwella ei Ymddiriedolaeth, aeth ymlaen i arwain y rhaglen drawsnewid cleifion allanol. Roedd ei waith o fewn Rhewmatoleg ar y rhestr fer ar gyfer wobr cenedlaethol, ac roedd yn cynnwys amserlennu gwell o therapïau biolegol, cyflwyno biolegau mewn lleoliadau cymunedol, a gwella profiad cleifion mewn clinigau cleifion allanol.

Yn 2012 fe enillodd gymrodoriaeth Gwella Ansawdd yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, a noddwyd gan y Health Foundation. Roedd hyn yn ei alluogi i ddatblygu dealltwriaeth ddwfn o wyddoniaeth wella yn ogystal ag arsylwi sut i gyflawni gwelliant ar raddfa.

Cyn symud i Gymru bu'n gweithio yn Qatar fel Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwella Ansawdd yn Hamad Medical Corporation. Arweiniodd y strategaeth llif corfforaethol a oedd yn arwain at ddatblygu cydweithrediad llif a oedd yn adeiladu gallu sefydliadol, ac yn y pen draw wedi cynhyrchu gwelliannau amlwg mewn llif. Yn ogystal, cefnogodd gydweithrediad diogelwch cleifion IHI a arweiniodd at ostyngiadau cynaliadwy mewn niwed i gleifion.

Mae Dr Boulton wedi cyflwyno'n helaeth ar Wella Ansawdd a modelu mathemategol. Ar hyn o bryd mae'n gyfadran Ewropeaidd ar gyfer rhaglen Datblygu Proffesiynol Hyfforddwr Gwella IHI. Yn 2018, daeth yn Athro anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe.