×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Jan Williams
Jan Williams

Cadeirydd

Amdanaf i

Cadeirydd

Penodwyd Jan Williams yn Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 5 Medi 2017.

Mae ganddi brofiad o uwch arweinyddiaeth ar draws y system gofal iechyd gyfan yng Nghymru gyda hanes blaenorol cryf mewn arweinyddiaeth a datblygu sefydliadol a chynllunio systemau arloesol.  Yn ogystal, mae Jan wedi ymddiddori mewn gwyddoniaeth gwella drwy ei gyrfa ac ym meysydd ymchwilio, arolygu a rheoleiddio fel y maent yn berthnasol i greu gwelliannau mewn polisi ac ymarfer.

Cafodd Jan ei haddysgu i lefel ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Aberdeen.  Ymunodd â'r GIG yn 1979 a chafodd nifer o uwch swyddi ar lefel Ymddiriedolaeth y GIG, Awdurdod Iechyd a Bwrdd Iechyd; Cafodd Jan hefyd uwch swyddi yn genedlaethol ac yn Llywodraeth Cymru.

Cyn ei phenodiad yn Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, o 2013 i 2017, roedd Jan yn Gomisiynydd heddluoedd Cymru, Swydd Gaer a Glannau Mersi Sir ar gyfer Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.  Roedd hyn yn cynnwys aelodaeth o'r Corff Llywodraethu IPCC, goruchwylio ymchwiliadau annibynnol i'r heddluoedd dan sylw a pharatoi argymhellion dysgu er mwyn gwella polisi ac ymarfer.

Mae Jan wedi derbyn OBE am wasanaethau i'r sector iechyd.