×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.
Huw
Huw George

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid

Amdanaf i

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid

Huw George yw Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid. 

Ymunodd Huw â’r sefydliad yn 2010 fel y Cyfarwyddwr Cyllid. 

Mae wedi cael swyddi ar fyrddau yn y GIG ers 2003 ym Mhowys ac Abertawe. 

Hyfforddodd Huw fel Cyfrifydd Siartredig a gweithio yn Llundain, Caerdydd a Brasil. 

Ymunodd â’r GIG ym 1994 ac mae ganddo brofiad o weithio ym mhob sector o’r GIG a Llywodraeth Cymru hefyd ar secondiad.